Theses on the same topic (having an identical keyword):

ucetni zaverka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Účetní uzávěrka a účetní závěrka
 (Kateřina Dvořáková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/yj5lc/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Účetní závěrka sestavená podle české účetní legislativy a podle US GAAP - základní rozdíly
 (Miroslava Krechlerová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Účetnictví | Theses on a related topic

Účetní závěrka společnosti s ručením omezeným včetně přípravných prací a uzavření účetních knih
 (Martina Neradová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/kym35/ | Ekonomika a management / Účetnictví | Theses on a related topic

Účetní závěrka v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví pro malé a střední podniky
 (Adéla Šimonová)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ltm5c/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Účetní závěrka v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
 (Klára Vlčková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/diksa/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Účetní závěrka v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
 (Peter Sochor)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v9oac/ | Finance / | Theses on a related topic

Konsolidovaná účetní závěrka podle české účetní legislativy a IAS/IFRS
 (Simona Šlehobrová)

2020, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//l67p7d// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Účetní závěrka malé účetní jednotky
 (Veronika Milasová)

2020, Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id//rbv5j0// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Účetní závěrka z pohledu auditora
 (Gabriela Schönová)

2020, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/noq38/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Účetní závěrka v souladu s IFRS
 (Marie Kováčová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j1l6x/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)