Theses on the same topic (having an identical keyword):

uchazeci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vnímání KISKu uchazeči o studium: designová studie
 (Josef Kocurek)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xukkd/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Individuální roční poradenský rozhovor jako nástroj pro zkvalitnění práce s uchazeči o zaměstnání.
 (Miluše GRYČOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2huldb// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Návrh marketingové komunikace univerzity se zahraničními uchazeči
 (Karolína Ondrušková)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117943 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

Získávání zaměstnanců distribučního centra a komunikace s uchazeči
 (Markéta Nikodýmová)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/rb2l5f/ | Ekonomika a management / Personální management | Theses on a related topic

E-mailová komunikace mezi uchazeči o zaměstnání a zástupci firem
 (Hana Šancová)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yqja4/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Poradenství a skupinová práce s uchazeči o zaměstnání do 25 let věku, kterým má být na úřadech práce věnována zvýšená péče
 (Eva Nováková)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/po6pb/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Efektivita nízkorozpočtové kampaně při komunikaci s uchazeči o prezenční bakalářské studium na VŠ
 (Pavel VYBÍRAL)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ymqmey// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Komunikace Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně s potenciálními uchazeči o studium
 (Kateřina KLUGOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//338goe// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání na trhu práce
 (Michal NOVÁK)

2012, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//99vhwm// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Dilemata v sociální práci s uchazeči o zaměstnání
 (Lucie FENCLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cmpbfk// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)