Theses on the same topic (having an identical keyword):

ucinky nordic walking

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Možnosti využití nordic walking pro pacienty trpící diabetes mellitus
 (Monika VEITHOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ygtzc2// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Využití Nordic walking ve fyzioterapii
 (Martina VOLMANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hien4b// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Nordic Walking a jeho vliv na vybrané antropometrické a kondiční parametry u žen od 45 let
 (Martina NOVÁKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uwr0fv// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Kvalita života podmíněná zdravím (HRQoL) jako nástroj k hodnocení dopadů a účinků procedury Nordic walking
 (Jitka NOSKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//t9pi7t// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Vliv cvičení metodou Nordic Walking na stav fyzické zdatnosti a stav pohybového systému
 (Eva ZELOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//s8o7cy// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv Nordic Walking na vybrané antropometrické ukazatele.
 (Helena ŠIKLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hpaz8t// | Vychovatelství / Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví | Theses on a related topic

Vytvoření instruktážního DVD Nordic Walkingu a kompenzačních cvičení pro seniory
 (Monika VEITHOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8zju9d// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Aplikace Nordic Walkingu a kompenzačních cvičení u seniorů a jejich vliv na zdraví
 (Diana SPERGEROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8g2rtf// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic