Theses on the same topic (having an identical keyword):

ucitel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Začínající učitel na střední škole: Kdy se učitel začne cítit učitelem?
 (Jana Nevtípilová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mdn79/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

Učitel výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ a nižším stupni gymnázia jako třídní učitel
 (Lucie LOSOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//av2qd2// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Videoreflexe jako součást profesní přípravy budoucích učitelů v programu Učitel naživo
 (Ivo Rozmahel)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/df2hf/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Učitel i influencer? Jak učitelé prezentují svou profesi a vlastní identitu na sociální síti TikTok
 (Klára Tomková)

2023, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk8oe/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Není učitel jako učitel(ka) - Situace mužů-učitelů v mateřských školách
 (Nina FÁROVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5asmue// | Sociologie / | Theses on a related topic

Zvládání kázně ve vztahu učitel - žák a žák - učitel
 (Ivana DANIELOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//t40g5j// | Vychovatelství / | Theses on a related topic

Segmentace cílové skupiny učitel/ka mateřské školy a učitel/ka základní školy jako východisko pro obsahový marketing
 (Kateřina HRBKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kj7qlc// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Učitel divadla v základním uměleckém vzdělávání
 (Jonáš Konývka)

2021, Disertační práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/nhw6o/ | Dramatická umění / | Theses on a related topic

Jak učitel anglického jazyka podporuje aktivitu žáků v hodině
 (Michaela Augustová)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4sxn/ | Specializace v pedagogice / Chemie se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Ideální učitel výchovy k občanství na základní škole z pohledu žáků a učitelů
 (Jan Kapitola)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f0yqj/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)