Theses on the same topic (having an identical keyword):

uhlikate materialy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Uhlíkaté materiály na bázi přírodních sacharidů.
 (Jana ŠTEFELOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1b8mjk// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Uhlíkaté elektrodové materiály v analýze vitamínů s antioxidačními vlastnostmi
 (Milan Sýs)

2015, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bd9sr6// | Analytická chemie / | Theses on a related topic

Mezoporézní stříbrem dopované uhlíkaté adsorbenty připravené z biomasy
 (Lucie PŘIDALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2dfhgu// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Uhlíkaté adsorbenty dopované TiO2
 (Bára KOMÁRKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//aa8mst// | Chemie / | Theses on a related topic

Příprava plovoucích uhlíkatých materiálů
 (Daniela SMÉKALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//v3rjgw// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Možnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci adsorbentů na bázi povrchově oxidovaných uhlíkatých materiálů
 (Gabriela HOTOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ijmjjd// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Příprava mezoporézních uhlíkatých materiálů metodou soft-templating
 (Hana ŠRÁMKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//a5sq39// | Chemie / | Theses on a related topic

Vliv povrchové oxidace na adsorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů
 (Václav UHER)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//w4wb9h// | Chemie / | Theses on a related topic

Optimalizace přípravy uhlíkatých materiálů ze zemědělské biomasy v mikrovlnném poli
 (Petra Cichoňová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//eeoits// | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Příprava mezoporézních uhlíkatých materiálů vzniklých polykondenzací m-substituovaného fenolu s furfuralem pomocí metody soft-templating
 (Petr BUCHTA)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pumft2// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)