Theses on the same topic (having an identical keyword):

ukazatele zdravi podniku.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace podniku
 (Hana Mašková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/k4yig/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Srovnání rozdílů klíčových ukazatelů v rámci vykazování ČÚP a IFRS ve výrobním podniku
 (Martina Janoušková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/uexwi/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Posouzení finančního zdraví podniku PORTÁL-CZ s.r.o. pomocí finančních a nefinančních ukazatelů
 (Denisa Bohuslavová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//1am7hs// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace podniku
 (Ivana Janoušová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ri2qr/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Užití finanční analýzy podniku při posouzení finančního zdraví podniku
 (Nikola Radová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10970 | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Ukazatele finanční analýzy výrobního podniku
 (Radovan Rutka)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104541 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Vyhodnocení finančního zdraví a jeho význam pro řízení podniku
 (Jan Růžička)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/w8u4b/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Zhodnocení výkonnosti podniku Idealfenster s.r.o. pomocí finančních a nefinančních ukazatelů v letech 2010-2014
 (Pavla Jarošová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ceop9/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Finanční řízení a hodnocení finančního zdraví podniku pod vlivem IFRS
 (Ondřej Zavadil)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cix81/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Vypovídací schopnost ukazatelů finančního zdraví podniku
 (Michaela KULÍŠKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3uizek// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)