Theses on the same topic (having an identical keyword):

ultrakratky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
MR zobrazování mozku s ultrakrátkým echo-časem
 (Eva Štipčáková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s13uc/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

TERMOFYZIKÁLNÍ PROCESY A METODY LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ S ULTRAKRÁTKÝMI PULZY V POVRCHOVÉM STRUKTUROVÁNÍ
 (Denys MOSKAL)

2019, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d4j2yo// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Theses on a related topic

Generace a optimalizace účinnosti druhé harmonické ultrakrátkých pulsů
 (Karel VIDLÁK)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cl4jqw// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Theses on a related topic

Aplikace optických prvků pro časovou a prostorovou transformaci ultrakrátkých intenzivních světelných pulsů
 (Ladislav STANKE)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xhcwn9// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Specific aspects of terahertz time-domain spectroscopy
 (Pierre Koleják)

2018, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130270 | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Polymorfní kvadruplex formující segment v promotoru c-Myc onkogenu
 (Michaela Krafčíková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdot4/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

LASER v procesech mikroobrábění monolitních řezných nástrojů
 (Adam ČERMÁK)

2017, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xh58gr// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie-technologie obrábění | Theses on a related topic

Výroba a aplikace povrchů s hydrofobními vlastnostmi
 (Šimon SYROVÁTKA)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1ayyvn// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Theses on a related topic

Ovlivnění smáčivosti povrchu laserovými technologiemi
 (Šimon SYROVÁTKA)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e50zvl// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie-technologie obrábění | Theses on a related topic

Příprava speciálních tenkých vrstev metodou laserové ablace
 (Jaroslav Janků)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94501 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)