Theses on the same topic (having an identical keyword):

ultrasonografie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Význam transrektální ultrasonografie v dispenzární péči časných forem karcinomu rekta
 (Beáta Hemmelová)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2yee/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Theses on a related topic

Využití kontrastní ultrasonografie v diagnostice lymfadenopatií
 (Radka Šlaisová)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/out4g/ | Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté) / Radiologie | Theses on a related topic

Využití kontrastní ultrasonografie při klasifikaci cystických lézí ledvin
 (Jakub Foukal)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/brd0b/ | Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté) / Radiologie | Theses on a related topic

Možnosti využití ultrasonografie v urgentní péči
 (Ondřej BONČEK)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dmjp7c// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Interaktivní učebnice pro výuku a studium ultrasonografie se zaměřením na obsluhu ultrasonografu Mindray M7
 (Sandra Jüttnerová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116252 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Aplikace ultrasonografie v diagnostice a monitoraci léčebné odpovědi u revmatoidní artritidy
 (Martina SKÁCELOVÁ)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k80h13// | Vnitřní nemoci / | Theses on a related topic

Ultrasonografie onemocnění jater
 (Martina JIROUSKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2qdg9h// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Prenatální diagnostika obličejových rozštěpů pomocí ultrasonografie a magnetické rezonance
 (Agata DRONGOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1qgw1v// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Vyšetření hepatobiliárního systému pomocí ultrasonografie
 (Barbora DVORSKÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//24qj17// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Zobrazování MR a ultrasonografie v diagnostice muskuloskeletálního systému
 (Adéla VOJTĚŠKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q8wcop// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)