Theses on the same topic (having an identical keyword):

umluva o ochrane lidskych prav a zakladnich svobod

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Porovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Charty základních práv Evropské unie. Budoucnost ochrany lidských práv v Evropské unii
 (Viktor Hýbl)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ke05f/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Rozpor zákona č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku, s Listinou základních práv a svobod a Evropskou Úmluvou
 (Zuzana BURDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//54p5ea// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Haagská úmluva o civilněprávních aspektech únosů dětí a Evropská úmluva o lidských právech
 (Kristýna Chmelinová)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kokyy/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Institut presumpce neviny dle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
 (Stanislav MĚCHURA)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jr12id// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Theses on a related topic

Nepřiměřená délka trestního řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
 (Michal Petřík)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/maclf/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Otázka osobní svobody ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
 (Miloš KULDA)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ywnckr// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Otázka přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod z pohledu integračních paradigmat
 (Barbora Dobrá)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yfknn/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)