Theses on the same topic (having an identical keyword):

unionidae

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Velevrubovití (Unionidae) v CITES
 (Lucie HNÍDKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ena2nr// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Koeevoluční vztahy mezi hořavkami (Acheilognathinae) a sladkovodními mlži (Unionidae)
 (Milan Vrtílek)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8y4p/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Rozšíření a ekologie mlžů Unionidae (Mollusca: Bivalvia) v povodí Odry v ČR
 (Magdaléna KRISTKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x4vjmb// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve dvou rybnících: Malý Bolevecký rybník a Senecký rybník
 (Marek CHALOUPKA)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p0epo9// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve třech rybnících: Šídlovský rybník, Nováček a rybník Košinář
 (Marek CHALOUPKA)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//heflzk// | Učitelství pro základní školy / Vy-Bi | Theses on a related topic

Vliv invaze slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na původní mlže čeledi Unionidae
 (Monika Kukalová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//xbfhlo// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Uniodae) ve dvou rybnících: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník
 (Miriam JANDÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xbv2v3// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Vliv nepůvodních mlžů na populační parametry hořavky duhové (Rhodeus amarus)
 (Milan Vrtílek)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqfbe/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Populační a populačně-genetické aspekty biologických invazí a jejich vliv na koevoluční vztah mezi hořavkami a mlži.
 (Veronika Bartáková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mb8wt/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Theses on a related topic

Výskyt a distribuce mnohobuněčných parazitů ve společenstvech hostitelských ryb
 (Radim Blažek)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ax5nz/ | Biologie (čtyřleté) / Parazitologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)