Theses on the same topic (having an identical keyword):

univerzita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Univerzita a muzeum. Případová studie a marketingová analýza Mendelova muzea Masarykovy univerzity.
 (Kristýna Valchářová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/at2zm/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Univerzita třetího věku na Masarykově univerzitě v Brně
 (Petra Korčeková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e0f314// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Univerzita třetího věku jako aktér celoživotního učení
 (Lenka Lysá)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/znv1i/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata jako příklad mezigeneračního vzdělávání
 (Barbora Jakubcová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ooz41/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity z pohledu jejích účastníků
 (Kateřina Radvanová)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d7xn5/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Univerzita třetího věku jako poslední vysokoškolské vzdělání pro seniory
 (Tereza GLOSEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bp7lpn// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Univerzita třetího věku a její vliv na život seniorů.
 (Magda FILIPOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qf5p6c// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Vzdělávání seniorů - Virtuální Univerzita třetího věku
 (Tereza ZIKMUNDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b2y3rb// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Volgogradská sociálně-pedagogická univerzita minulost a současnost
 (Mariya PROKOPYUK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yg3imi// | Specializace v pedagogice / Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)