Theses on the same topic (having an identical keyword):

uprava

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Právní úprava doložek vyšší moci a hardship - pohled podmínek FIDIC v komparaci s úpravou v českém občanském zákoníku
 (Michaela Vepřková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lui07/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Současná právní úprava smlouvy o dílo ve srovnání s předchozí právní úpravou v obchodním zákoníku
 (Olga Karfíková)

2015, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gsz4s/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nová právní úprava veřejných zakázek
 (Dominik Fries)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vgxtj/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní úprava dovolené a jejího čerpání
 (Lenka Gonová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpkz8/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Právní úprava kontroly fúzí dle slovenské a naší právní úpravy
 (Nikol Kročáková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/m1c7h/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Zadávání veřejných zakázek a jeho právní úprava v ČR
 (Dagmar Sobotková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mtdm1/ | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Právní úprava nájmu bytu
 (Kristina Kolbach)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/uxk0s/ | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)