Theses on the same topic (having an identical keyword):

urban character

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Le personnage fantastique entre tradition et innovation: "La Vampire" de Paul Féval et "Hastrman" de Miloš Urban
 (Kristýna Čekalová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j095l/ | Filologie / Francouzský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Volné licence v českém a evropském právu
 (Michal Urban)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ui12i/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Územní studie lokality „Jasénky“ ve městě Hlučíně pro účel individuálního bydlení městského charakteru
 (Hana Wondrová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100518 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Územní studie lokality „Jasénky“ ve městě Hlučíně pro účel individuálního bydlení městského charakteru
 (Tomáš Slabý)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94669 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Porovnání motorické výkonnosti žáků 2. stupně ZŠ navštěvujících vybrané školy s městským a vesnickým charakterem osídlení v Ústeckém kraji
 (Martina FISCHEROVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8jev7x// | Tělesná výchova a sport / Sport a zdraví | Theses on a related topic

Mestská reč vo Zvolene
 (Lujza Urbancová)

2007, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d8mcj/ | Filologie / Paleoslovenistika a slovanské jazyky | Theses on a related topic

Súčasná mestská povesť v Bratislave
 (Eva Šipöczová)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s2e64/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Urbanismus ve starověkém Egyptě: charakter a vývoj městské zástavby ve 4.-2. tisíciletí př. n. l.
 (Veronika BURDOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fd3bnc// | Archeologie / | Theses on a related topic