Theses on the same topic (having an identical keyword):

urban regeneration

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Plant traits and regeneration of urban plant communities after disturbance: Does the bud bank any role?
 (Vít LATZEL)

2008, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u51u5f// | Botanika / | Theses on a related topic

Dynamika odrůstání dřevin z generativní a vegetativní obnovy v porostu v počáteční fázi převodu na střední les
 (Tomáš Urban)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//l43a1i// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Rola kultúry v urbánnej regenerácii mesta Bratislava
 (Juliána Kotrčová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i36md/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Návrh katalogu projektů pro regeneraci městského centra města Mikulova
 (Simona Vychodilová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h0ns6z// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Ekonomická a urbanistická analýza revitalizací městských částí se zaměřením na regeneraci panelových sídlišť
 (David DEMO)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//mhflu5// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru, urbánní regenerace anglických měst jako příklad dobré praxe pro Českou republiku
 (Tadeáš Novák)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rtai05// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Role sportu v urbánní regeneraci
 (Adriana SOCHOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//klcqke// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Potenciál a bariéry regenerace urbánních brownfields (příklad města Přerov)
 (Vojtěch ŠPONAR)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8pthlx// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Kulturní okrsky a urbánní regenerace v kontextu kreativního města: případová studie Toronto
 (Lukáš DANKO)

2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mc4vcc// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní klastry a regenerace měst ve Skotsku jako příkladu dobré praxe pro Českou republiku
 (Ivona Cukrová)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wgqtar// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)