Theses on the same topic (having an identical keyword):

urokova mira

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Měnový kurz, úroková míra a úroková parita
 (Nikola STERZLOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2ner5a// | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Kam až může klesnout úroková míra?
 (Tomáš Pokorný)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76925 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Bezriziková úroková míra v kontextu ekonomického vývoje
 (Petr Diviš)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71098 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Bezriziková úroková míra se zaměřením na Svenssonovu metodu
 (Martin Hanzal)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/56750 | Finance a účetnictví / Finance a oceňování podniku | Theses on a related topic

Měnový kurs a úroková míra v režimu plovoucích devizových kurzů
 (Lubomír Skoupil)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/20060 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Přirozená míra neobsazenosti a její vliv na změnu ceny nájemného na kancelářském trhu v Praze
 (Martin Vyšný)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71352 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

Nekrytá úroková parita a její využití v režimu cílování inflace na příkladu České republiky a Maďarska
 (Jiří Jurgovski)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78359 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Nekrytá úroková parita jako determinanta měnového kurzu vybraných zemí EU
 (František Špaček)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113160 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Vliv úrokových měr na podnikání pojišťoven a jejich finanční umístění
 (Tomáš Novák)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t6xv3/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
 (Dana Cíchová Králová)

2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52829 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)