Theses on the same topic (having an identical keyword):

validace.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Využití preterapie a validace pro práci s lidmi trpícími Alzheimerovou demencí
 (Hana Ausficírová)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/hvijj/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Vývoj/validace HPLC analytické metody pro stanovení mirtazapinu v biologické matrici
 (Monika Holubová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v8622/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Vývoj a validace metody pro stanovení olanzapinu a jeho metabolitu desmethylolanzapinu v séru
 (Monika Goišová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hv0z0/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Validace postupů pro dosažení srovnatelnosti bazálních charakteristik při různé dostupnosti datových zdrojů
 (Ingrid Kováčová)

2019, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s0g2o/ | Matematická biologie a biomedicína / | Theses on a related topic

Validace konformací cyklů v ligandech
 (Michal Pajtinka)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/laete/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Analýza lokálních struktur in silico a jejich experimentální validace
 (Michal Morávek)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvfb2/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Optimalizace a validace analytických metod pro stanovení proteinkinázových inhibitorů v biologických vzorcích
 (Šárka Mejzlíková)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rjtie/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Validace nových příležitostí pro organizaci pomocí crowdfundingu
 (Ondřej Písek)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i4hcs/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Dietární expozice české populace: Vývoj a validace metod
 (Marek Súkeník)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zsm7r/ | Chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)