Theses on the same topic (having an identical keyword):

value at risk

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
 (Yasin Cagri Yigiter)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69434 | Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities | Theses on a related topic

Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
 (Anna Guseva)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/85467 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Value at risk with high frequency data
 (Adam Čižmař)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/87784 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (David Scholle)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71585 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
 (Kateřina Nováková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78570 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Kvantifikace rizika měnových expozic s využitím Value at Risk
 (Eliška Stiborová)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96906 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
 (Ondřej NEVÍDAL)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6t8ipb// | Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví | Theses on a related topic

Aplikace metodologie Value at Risk na akciové portfolio
 (Martin Matýsek)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105855 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Value-at-Risk ako základ moderného riadenia rizík
 (Tomáš Grešlík)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40061 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
 (Denisa Halouzková)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105816 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)