Theses on the same topic (having an identical keyword):

variabilni naklady

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Variabilní náklady výrobního podniku
 (Šárka Bakalářová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104508 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Marketingové náklady firmy
 (Kristina Ulko)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/h2utb/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Posouzení využití výrobního zařízení z hlediska nákladů a variabilní marže
 (Markéta Kvapíková)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101979 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Náklady a výnosy ve vybraném podniku
 (Martina Nováková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pg5yyz// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Theses on a related topic

Absorpční a variabilní kalkulace - výhody a nevýhody
 (Michal Garžík)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r5wqm/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Náklady na provoz vozidel ve firmě Multitrans CZ s.r.o.
 (Tomáš Korbel)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//iy2bn9// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Srovnejte kalkulační metodu úplných nákladů s metodou kalkulace variabilních nákladů a jejich využití v řízení podniku
 (Alena Waageová)

2006, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z4zb4/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Využití analýzy variabilních a fixních nákladů ve vnitropodnikovém řízení
 (Martina Hušková)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//m0u5an// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Analýza variabilních a fixních nákladů a její využití pro ekonomické řízení podniku
 (Radomír Dostál)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/toe4e/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Analýza variabilních a fixních nákladů a její využití při řízení konkrétního podniku
 (Eva Bejšovcová)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y1dsg/ | Podniková ekonomika a management / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)