Theses on the same topic (having an identical keyword):

variante

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Rozvíjanie jemnej motoriky u detí s mentálnym postihnutím v špeciálnej základnej škole v B a C variante
 (Zdenka Hrušková)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//gi4iiz// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Ciitlvosť kompromisnej varianty na zmenu váh vo vybraných metódach viackriteriálneho hodnotenia variant
 (Bronislava Ondrušková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74417 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Funkční charakterizace variant genu pro LDL receptor
 (Lucie Slámová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igydz/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Induction of stemness by depletion of histone variant macroH2A1 in hepatocellular carcinoma
 (Oriana Lo Re)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mz0sn/ | Biomedicínské vědy / Biochemie a molekulární biologie | Theses on a related topic

Vznik a význam sekvenčních variant mikroRNA (izomiRs)
 (Lucie Pifková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqfsl/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti variant podnikatelského plánu
 (Martin Barták)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/yb21m/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Detekce patogenních genetických variant pomocí sekvenování nové generace u dětských pacientů s mentální retardací
 (Hana Poláčková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sz2n3/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Jazykový úzus v oblasti pravopisných variant přejatých slov (na základě materiálu publicistických textů)
 (Kristýna Fojtů)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k9jpn/ | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)