Theses on the same topic (having an identical keyword):

varroa destructor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Identifikace, charakterizace a porovnání vybraných proteolytických enzymů prachových a parazitických roztočů Dermatophagoides pteronyssinus a Varroa destructor
 (Katarína Orsághová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e0p0s/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Molekulární detekce bodových mutací v genu pro sodíkový kanál kleštíka včelího (Varroa destructor)
 (Kateřina LAHNEROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//04s7k2// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Výskyt virových onemocnění včel v souvislosti s úrovní zamoření roztočem Varroa destructor v oblasti Klatovska
 (Miroslav JANEČEK)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2f0afy// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Fytotechnika | Theses on a related topic

Výskyt virových onemocnění včel v souvislosti s úrovní zamoření roztočem Varroa destructor v oblasti Prachaticka
 (Jana BLÁHOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//woqvhv// | Zootechnika / | Theses on a related topic

Molekulární detekce vybraných bodových mutací odpovědných za rezistenci k pyrethroidům v genu pro sodíkový kanál kleštíka včelího (Varroa destructor)
 (Kateřina LAHNEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//boh6n2// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Monitoring a regulace parazitického roztoče Varroa destructor v chovech včely medonosné (Apis mellifera
 (Romana KLEČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qqwoau// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Vývoj populace parazitického roztoče kleštíka včelího (Varroa destructor) ve včelstvech včely medonosné (Apis mellifera)
 (David KOVÁŘ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ged3wd// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | Theses on a related topic

Globální pohled na současný zdravotní stav včelstev
 (Jan Prouza)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7ew9/ | Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Virové choroby včely medonosné (Apis mellifera)
 (Andrea Foralová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jj1nx/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Možnosti inhibice RNA polymerázy včelích virů z řádu Picornavirales
 (Adam Kujan)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ddqoo/ | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)