Theses on the same topic (having an identical keyword):

vdecnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Spropitné a vděčnost obsluze: polní experiment
 (Anna Blaťáková)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xuaz2/ | Ekonomie / | Theses on a related topic

Naděje, vděčnost a sebesoucit ve vztahu k prožívanému stresu u pacientů s mnohočetným myelomem
 (Adéla Geprtová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n0n9z/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Naděje, vděčnost a silné stránky charakteru ve vztahu k optimálnímu prospívání u lidí bez domova
 (Jitka Hányšová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kx4gd/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vztah mezi vděčností, nepřipoutaností k já, všímavostí a životní spokojenosti
 (Kateřina Kopečková)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qjehc/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv 8týdenního programu MBSR na míru všímavosti, vděčnosti a životní spokojenosti
 (Kristýna Jáglová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2ipr/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Mezigenerační přenos vděčnosti a naděje
 (Barbora Koukalová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m0t3d/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vztah všímavosti, stresu, vděčnosti a prožívané naděje: korelační studie
 (Karolína Bugajová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0i19/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Explorace vztahů mezi osobní pohodou, vděčností, životními událostmi a depresivitou
 (Petra Horáková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tm3wf/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vztah vděčnosti k vybraným osobnostním rysům
 (Marie Faltýnková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ugejj/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Souvislost typu citové vazby s partnerskou spokojeností a vděčností
 (Žaneta KRČILOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jj8sy6// | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)