Theses on the same topic (having an identical keyword):

vedeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Vliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve
 (Jonáš Filgas)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/x8slxi/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Styly vedení a jejich uplatnění v organizaci
 (Lenka Polletová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//xjxnvp// | Bakalářské programy (Bc.) / | Theses on a related topic

Vedení daňové evidence versus vedení účetnictví u osob samostatně výdělečně činných
 (Kateřina Koucká)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Účetnictví | Theses on a related topic

Veda v umení, umenie vo vede: Éra tretej kultúry
 (Ivica Barthová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/temst/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Vliv trojfázových vedení na sdělovací vedení
 (Ondřej ŠEFL)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1sdl5p// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Nebezpečné vlivy nadzemního vedení přenosové soustavy na sdělovací vedení
 (Jakub Vanc)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128344 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Vedení a vůdčí osobnosti podniku, role manažera, vedení skupin v
 (Tomáš Dvořák)

2018, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/g21dk9/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Vedení hybridní války, jako sofistikovaný fenomén vedení boje v Rusko-ukrajinském konfliktu.
 (Jeroným TOLOCH)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//oge6xc// | Geografie / Geografie - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) | Theses on a related topic

Vedení lidí v hotelu
 (Libuše Padevětová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/canx7/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

1. Teoretická část: Srovnání tvorby Billa Plymptona a Dona Hertzfeldta (pedagogické vedení: Lukáš Gregor) 2. Praktická část: ONI - animovaný film (pedagogické vedení: Ivo Hejcman)
 (Jindřich Beneš)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//86nti2// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)