Theses on the same topic (having an identical keyword):

vegetation dynamics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vegetation and carbon gas dynamics under a changed hydrological regime in central European peatlands
 (Zuzana URBANOVÁ)

2012, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u5sjd2// | Biologie / Biologie ekosystémů | Theses on a related topic

Factors affecting the occurrence of littoral vegetation in a reservoir with storage function
 (Monika KROLOVÁ)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1067ra// | Biologie / Hydrobiologie | Theses on a related topic

Časopriestorová dynamika fenológie v Strednej Ázii s využitím metód diaľkového preiskumu Zeme
 (Roman Bohovic)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jmi54/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Roční dynamika travinobylinné vegetace ve vztahu k produkci biomasy a diverzitě
 (Barbora Valová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qm2rfh// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Dynamika vegetace v ekotonových společenstvech
 (Klára NĚMCOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1vi8yr// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic