Theses on the same topic (having an identical keyword):

ventilatorova pneumonie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Prevence ventilátorové pneumonie v intenzivní péči z pohledu všeobecné sestry
 (Anežka Houžvičková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/jkfiu/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Péče o intubovaného pacienta v prevenci vzniku ventilátorové pneumonie
 (Robert Trávníček)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q4lf2/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Znalosti sester o možnostech prevence vzniku ventilátorové pneumonie
 (Anna Moravčíková)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/taqoa/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ventilátorová pneumonie jako infekce spojená se zdravotní péčí
 (Petra Lancmanová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//326omr// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ventilátorová pneumonie a její prevence
 (Jiří Vincenc)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6v8glg// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Preventivní opatření vzniku ventilátorové pneumonie
 (Michaela Kalčíková Hisemová)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//29ph19// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Význam preventivních opatření pro vznik ventilátorové pneumonie v klinické praxi u pacientů na KARIM FN Ostrava
 (Dimitris JATAGANDZIDIS)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//m5s2cp// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Doporučené postupy a intervence v prevenci ventilátorové pneumonie - praxe založená na důkazech
 (Zuzana BUREŠOVÁ)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jit6j6// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Ventilátorová pneumonie a její prevence
 (Lucie SEDLÁKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//l0eptu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Úloha sestry v prevenci ventilátorové pneumonie u starších nemocných
 (Lucie MATYSOVÁ)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//a5vg73// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)