Theses on the same topic (having an identical keyword):

ventilatory threshold

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Stanovení anaerobního prahu z ventilačních parametrů různými metodami a jejich vzájemná korelace
 (Olga Hubáčková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hrtl6/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Stanovení maximálního spioroergometrického výkonu u sportovců žen ve srovnání s pacientkami s kardiovaskulárním onemocněním
 (Petra Vlašímská)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ygd9r/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic