Theses on the same topic (having an identical keyword):

verejna zakazka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Veřejná zakázka na služby - "Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta humanitních studií - projektová dokumentace"
 (Žaneta VÁŇOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2ocoj1// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Outplacement - Restart pro Českolipsko, veřejná zakázka
 (Lucie Vodičková)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//2zrtca// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Nová právní úprava zákona o veřejných zakázkách a její vliv na zadavatele veřejných zakázek
 (Kristýna Kopečková)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/padso/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Zákon o zadávání veřejných zakázek a hlavní změny v procesu zadávání veřejných zakázek
 (Filip Balát)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tnqby/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Územně samosprávné celky v ČR a veřejná podpora
 (Michala Štětinová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cdpd1/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)