Theses on the same topic (having an identical keyword):

vernacular architecture

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Pozůstatky lidového stavitelství v obci Strachotín
 (Jana Křivánková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxzkg/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Architektura a étos: Reflexe morální funkce architektury v díle Johna Ruskina a Rogera Scrutona
 (Erik Jukin)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f6g5r/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Geografická distribuce vybraných prvků tradiční architektury na území Karlovarského kraje
 (Monika PANÁČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//o33apf// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Lidová architektura v Rabštejně nad Střelou a okolí
 (Jana KOROLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e92rat// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Geografická distribuce vybraných prvků tradiční architektury na území SV Moravy
 (Vendula PETROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sx7mxs// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Geografická distribuce specifických prvků tradiční architektury v okresech Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Beroun, Příbram.
 (Petra KRSOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y9zjxr// | Učitelství pro střední školy / Základy společenských věd-Geografie | Theses on a related topic

Soubor lidových staveb Vysočina
 (Zuzana Šalamonová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//a93zso// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Prezentace objektu Michalova statku a návrh edukačního programu pro předškolní děti
 (Kateřina Sadílková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n4lcy/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Komerční využití kulturních památek v cestovním ruchu
 (Dominika Charvátová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/15543/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Novodobé přestavby tradičních domů ve Svratce
 (Lenka Bočková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qckaz/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)