Theses on the same topic (having an identical keyword):

vicekriterialni rozhodovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Vícekriteriální rozhodování a softwarové nástroje pro podporu rozhodování
 (Gabriela Bohušová)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4372 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování v podmínkách neurčitosti
 (Michal Koláček)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cyfax/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování o způsobu financování automobilů v podniku
 (Tomáš Svoboda)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/2p5vzh/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika v průmyslového podniku | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování a možnosti jeho využití v rámci řízení podniku
 (Petra Ryšánková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wbdxch// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování na kapitálovém trhu
 (Marek Smelik)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51416 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování: Využití computer-based learning při výuce managementu
 (Ivona Spáčilová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53879 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování za rizika
 (Nikola Furišová)

2017, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/ti2kwa/ | Řízení rozvojových projektů / | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování při výběru vhodného typu těžkého nákladního automobilu pro vybrané zákazníky
 (Dominik Malý)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109453 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování agentů v ekonomických prostředích
 (Tomáš Licek)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3647 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování při výběru zaměstnanců
 (Tereza Libichová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31405 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)