Theses on the same topic (having an identical keyword):

video surveillance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Kalibrace funkcí inteligentní video-analýzy kamerových dohledových systémů
 (Daniel Bráník)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//q42kkh// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Bezpečnostní projekt video dohledového přístupového systému rozsáhlé výrobní společnosti
 (Adam Zvara)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//38q8nz// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Bezpečnostní projekt využití dohledového video systému ve vybrané obci
 (Hana Ševčíková)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128240 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Management a ekonomika efektivního fungování dohlížecího kamerového systému
 (Stanislav Štefáček)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Expozice a účel kamerových dohledových systémů
 (Ladislav Gbelec)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//974ycr// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Měření vlastností scén městských kamerových dohledových systémů\nl{}
 (Martin Vaněk)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mqggjo// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Konceptuální návrh technického řešení laboratorního pracoviště pro podporu výuky předmětu Kamerové systémy
 (Martin Končický)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sthps8// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Návrh a optimalizace kamerového dohledového systému areálu výrobní společnosti
 (Michal Hrobař)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3qoolw// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Kritéria využití funkcí digitálního signálového procesoru v dohledových kamerových systémech
 (Adam URBÁNEK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zx0zf2// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Kritéria využití funkcí digitálního signálového procesoru v dohledových kamerových systémech
 (Adam URBÁNEK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zx0zf2// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)