Theses on the same topic (having an identical keyword):

vlnova delka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vlivy vlnové délky a intenzity světla na magnetorecepci hmyzu - analýza recepčního mechanismu
 (Radek Netušil)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y8sxe/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Emisivita materiálů v závislosti na vlnové délce záření
 (Dominik Jursa)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136000 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Biometrické hodnocení růstu Arabidopsis thaliana v závislosti na vlnové délce a teplotě světla
 (Kateřina FLÖGELOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7jq7ug// | Biologie / Biologie - Historie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Prostorové rozložení strukturovaných optických svazků blízkých vlnových délek
 (Jiří Junek)

2018, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ia3iyx// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic

Vliv vlnové délky a teploty světla na tvorbu fotosyntetických pigmentů u vybraných kmenů fotoautotrofních organismů
 (Kateřina KOŘÍNKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cdjxpp// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Vliv vlnové délky světla na jeho rozptyl
 (Eva Petrželová)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140313 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Modifikace polymerních folií zářením o různých vlnových délkách
 (Hana Lněničková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//sq47um// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Proteomické aplikace laseru s vlnovou délkou 266 mm
 (Jan Přikryl)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u4dsj/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Měření tvaru povrchu předmětů pomocí interferometrie se dvěma vlnovými délkami
 (Vladimír Kocour)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//y639k2// | Fyzika / Optika a optoelektronika | Theses on a related topic

Fúze obrazových dat dvou kamer pracujících na různých vlnových délkách\nl{}
 (Jana NÁVRATOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3b7vd0// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic