Theses on the same topic (having an identical keyword):

vodopadovy model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Testování informačních systémů - teorie a praxe V-modelu
 (Tomáš Slinták)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/t4qfz/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Zpracování modelu softwarových procesů ve firmě
 (Michal Slíva)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93026 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Zpracování modelu softwarových procesů ve firmě
 (Michal Štěrba)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78463 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic