Theses on the same topic (having an identical keyword):

voip

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Aplikácia technológie VoIP v podnikovej sfére
 (Ján Šajbidor)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/vk83v/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Detekce útoků na VoIP s pomocí NetFlow dat
 (Alexandr Kuckir)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jhzm2/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Steganography in VoIP networks
 (Filip Rajnec)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108699 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

VoIP telefonie na ZČU
 (Vojtěch KLÍMA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4e0yde// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Theses on a related topic

Analýza protokolů pro VoIP telefonii
 (Vít Pleskot)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//c3re94// | Informační technologie / | Theses on a related topic

VoIP v bezdrátové síti VŠE
 (Lukáš Švarc)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49257 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Model pro prediktivní určování kvality hovoru jako kritéria pro hodnocení výkonnosti VOIP řešení
 (Jan Rozhon)

2015, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111376 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie | Theses on a related topic

Význam a aspekty komunikace veřejnosti s emergenčními složkami prostřednictvím mobilních aplikací, VoIP, sociálních médií apod., a jejich další předpokládaný vývoj.
 (Pavel Hrnčál)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118554 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Implementace prvku SBC v sítích s technologií VoIP
 (Tomáš Polášek)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119073 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Význam a aspekty komunikace veřejnosti s emergenčními složkami prostřednictvím mobilních aplikací, VoIP, sociálních médií apod., a jejich další předpokládaný vývoj.
 (Pavel Hrnčál)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118554 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)