Theses on the same topic (having an identical keyword):

voip

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Detekce a záznam konferenčních VOIP hovorů
 (Matěj Polák)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//1i5qo5// | Informatika / | Theses on a related topic

VoIP klient
 (Michal Vávra)

2008, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ge2hu/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Možnosti internetové telefonie s přihlédnutím k technologii VoIP
 (Helena Ireinová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oc95e/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Systémy pro VoIP
 (Ivan Novotný)

2007, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dfqej/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Bezpečnost VoIP
 (Martin Stehlík)

2008, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1cy2/ | Informatika / | Theses on a related topic

VoIP klient pro operační systém Android
 (Daniel Boháč)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104268 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Analýza kvality VoIP v rámci služby Triple Play
 (Patrik Hanulák)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87307 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)