Theses on the same topic (having an identical keyword):

volba povolani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Volba povolání žáků 9. tříd a faktory které ji ovlivňují
 (Eva Žákovská)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ebcys/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

Volba povolání u dospělých jedinců s balbuties
 (Barbora Klimešová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/syv8z/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Volba povolání u zaměstnanců starších padesáti let na pozici operátora call centra
 (Kateřina Kopecká)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zo7at/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Volba povolání u žáků se specifickými poruchami učení a chování
 (Ludmila Pařízková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ots92/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Volba povolání žáka s ADHD
 (Lucie Flodrová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zd9uz/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Volba další vzdělávací dráhy u vybrané cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením
 (Kamila Klecanská)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pl92s/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Volba povolání pro žáky základních škol
 (Kateřina Kučerová)

2024, Bakalářská práce, Institut vzdělávání a poradenství / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//cnpdjh// | Kariérové poradenství a vzdělávání / | Theses on a related topic

Volba povolání jako klíčové téma období dospívání
 (Jarmila Frýdlová)

2024, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zokzdt// | Sociální pedagogika / | Theses on a related topic

Profesní poradenství a volba povolání na 2. stupni ZŠ
 (Petr MACHÁČ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//o1wydp// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)