Theses on the same topic (having an identical keyword):

volejbal

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Tréninkové a motivační plány pro děti mladšího školního věku se zaměřením na plážový volejbal
 (Klára Štěpánová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//btvqxl// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Lingvistická a translatologická analýza odborného textu a terminologie z oblasti sportu (volejbal)
 (Eva Obenausová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/famr9/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka | Theses on a related topic

Rozcvičky ve vybraném sportu - volejbal
 (Eva Mrkvičková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//1oegfy// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie | Theses on a related topic

Analýza a návrh tréninkového deníku pro beach volejbal
 (Hana Holíková)

2023, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//hr6u9s// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika | Theses on a related topic

Zhodnocení projektu "Volejbal v Jihomoravském kraji a na Vysočině"
 (Filip Auer)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p4qu5/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Volejbal a jeho role v životním stylu adolescentek
 (Eva RUTAROVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gj9sfi// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Český volejbal vizuálně
 (Jakub Foglar)

2015, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y9su8e// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Grafický design | Theses on a related topic

Sportovní příprava dětí mladšího školního věku se zaměřením na volejbal
 (Jana Šimoníčková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p914w/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Komparace výskoku u hráčů volejbalu a plážového volejbalu
 (Nina Bubláková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gwhld/ | Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit | Theses on a related topic

Projekt na výstavbu nafukovací haly na plážový volejbal ve sportovním areálu Technické univerzity v Liberci
 (Martin Vojtíšek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//e31yns// | Ekonomika a management / Management sportovní | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)