Theses on the same topic (having an identical keyword):

vsimavost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Všímavost a nerozhodnost: jsou všímaví lidé méně nerozhodní?
 (Petr Němeček)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qumem/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Všímavost jako moderátor vztahu mezi pracovní spokojeností a pracovním výkonem
 (Jana Vytásková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ww0fi/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Všímavost v kontextu duševní pohody a zdraví
 (Jan Kučera)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e28dk/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv řízené mentální činnosti se zaměřením na všímavost na sociálně-kognitivní schopnosti a chování žáka
 (Adéla Ticová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/firbu/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Všímavost a intuice: Studium vlivu meta-uvědomění a tělesné pozornosti na intuitivní odhad koherence
 (Jiří Renza)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/solcl/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv jógy na pozornost, všímavost, osobní pohodu a stres
 (Monika Bielová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhvkq/ | Psychologie / | Theses on a related topic

VŠÍMAVOST U POKROČILÝCH STUDENTŮ BOJOVÝCH UMĚNÍ
 (David MAŇUR)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j576p8// | Psychologie / | Theses on a related topic

Všímavost osob praktikujících jógu
 (Tereza ČERSTVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yo0mv7// | Psychologie / | Theses on a related topic

Všímavosť ako meditačná technika pre sociálnych a humanitárnych pracovníkov
 (Lujza Mária KUČEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d53ifo// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Všímavost ve vztazích, zvládní stresu a prevence pracovního vyhoření
 (Klára Kadubcová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82169 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)