Theses on the same topic (having an identical keyword):

vtip

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vtip, komedie a parodie v díle Terryho Pratchetta
 (Tomáš Pospíšil)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m9g8s/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Humor a vtip v televizní reklamě telekomunikačních společností.
 (Petra Cápíková)

2016, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7srlhg// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Humor a vtip v televizní reklamě telekomunikační společnosti (Vodafone)
 (Veronika PUKÁČOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u3axgv// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Humor a vtip v reklamě
 (Aneta Hipčová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/67470 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Humor a vtip v reklamě
 (Iva Krůtová)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2483 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Geograficky orientované soutěže v gymnaziálním vzdělávání
 (David Vtípil)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x78ym/ | Matematika / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Jazykový obraz cizince v bulharských, chorvatských a českých vtipech
 (Kateřina Ištvánová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cwyz8/ | Filologie / Balkanistika | Theses on a related topic

Automatické generování vtipů pomocí neuronové sítě
 (David Brož)

2021, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//v0lalp// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Návrh systému vytápění pro bytový dům
 (Jan Vtípil)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//azxz5t// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Energeticky úsporná budova penzionu v Chlumětíně
 (Jan Vtípil)

2022, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//z4a8vv// | Environmentálně vyspělé budovy / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)