Theses on the same topic (having an identical keyword):

vyberovy pohovor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Přijímací řízení - výběrový pohovor ze strany zaměstnavatele
 (Kristyna Sladkova)

2019, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//wpgsyc// | Personální řízení / | Theses on a related topic

Výběrový pohovor jako efektivní metoda výběru pracovníků
 (Aneta Vávrová)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//9bn57u// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Příprava uchazeče na výběrový pohovor
 (Adéla Horníčková)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//yww5bo// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Výběrový pohovor s uchazečkou o učitelství v mateřské škole
 (Barbora PLESKAČOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ywz7ar// | Specializace v pedagogice / Pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Pracovní pohovor
 (Jana Safarikova)

2019, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//mtr7it// | Personální řízení / | Theses on a related topic

Přínosy a limity použití expresivních technik během výběrového pohovoru ve vybrané organizaci
 (Andrea Mužíková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pzeo3/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Očekávání od obsahu a výstupů výběrového pohovoru v IT
 (Matěj Bystřický)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ljx2r/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Vybrané projevy neverbální komunikace uchazečů výběrového pohovoru
 (Veronika Kordíková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lkwxq/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Psychologické aspekty výběrového pohovoru pro firmy se sportovním zaměřením
 (Michal Hykrda)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vc5mh/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Možnosti výběrových pohovorů
 (Martin Mach)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/8zcydv/ | Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)