Theses on the same topic (having an identical keyword):

vykon rozhodnuti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Výkon rozhodnutí soudu o úpravě styku s nezletilými dětmi
 (Adriana Pospíšilová)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n3r0b/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a právní postavení zaměstnavatele
 (Lea Majerová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pfwy1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Výkon rozhodnutí v občanském soudním řízení
 (Michaela Machovcová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ig6dm/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Výkon rozhodnutí a exekuce a insolvenční řízení
 (Kateřina Michálková)

2016, Bakalářská práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/n8mx3/ | Právní specializace / Právo v obchodních vztazích | Theses on a related topic

Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí z nečlenského státu EU dle zákona č. 91/2012 Sb.
 (Lucie Bujnošková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k0ilw/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy
 (Irena Koláčková)

2014, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pwtya/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Výkon rozhodnutí prodejem podniku
 (Tomáš Cach)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mrcpk/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti
 (Alena Klugerová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvxha/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Výkon soudních rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností na území Itálie
 (Martina Baťková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hno18/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Uznání a výkon rozhodnutí podle nařízení Rady (ES) č. 4/2009
 (Tomáš Kozárek)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lm51u/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)