Theses on the same topic (having an identical keyword):

vykonu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Řešení nezaměstnanosti osob ve výkonu trestu a osob po výkonu trestu, s ohledem na sociální učení církve
 (Petr PTÁČEK)

2020, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//po3hio// | Teologie / Teologické nauky | Theses on a related topic

Zaměstnatelnost osob ve výkonu trestu a po výkonu trestu odnětí svobody
 (Tereza Lepíková)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127940 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Metodika výkonu dozorčí služby na oddělení výkonu trestu
 (Martin Baloun)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//rvbae2// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovního výkonu ve společnosti XY
 (Petra Kolářová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//i5iqxr// | Bakalářský program (Bc.) / | Theses on a related topic

Rozdíly v možnostech usměrňování delikventního chování vězněných osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
 (Vlastimil ŠUGAR)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//l3pnma// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovního výkonu
 (Petr Dvořák)

2014, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/liy12b/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Vyvedení výkonu z bloku velkého výkonu
 (Jiří KOŠŤÁL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6dsj9w// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Vývoj podmínek výkonu vazby a výkonu trestu ve věznicích a vazebních věznicích České republiky
 (Drahomíra HOROVÁ)

2015, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5h9rqq// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Sociální práce s mladistvými ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
 (Ondřej KACÍŘ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//m8oajh// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)