Theses on the same topic (having an identical keyword):

vypocetni tomografie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Jednofotonová emisní výpočetní tomografie/výpočetní tomografie pro onkologickou diagnostiku
 (Silvie BARONOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//syn01l// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Časový průběh péče o pacienta o pacienta na úseku výpočetní tomografie
 (Eliška Pavlůsková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pz132/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Časový průběh péče o pacienta o pacienta na úseku výpočetní tomografie
 (Petra Konvalinová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u5vpj/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Možnosti výpočetní tomografie při zobrazování poúrazových stavů.
 (Dušan Stojan)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wyy0l/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Specifika Pozitronové Emisní Tomografie a hybridního systému Pozitronové Emisní Tomografie s Výpočetní Tomografií u vyšetření dětských pacientů na oddělení nukleární medicíny
 (Iva KŘIVÁNKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//bp2lrc// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Možnosti perfúzního zobrazení pomocí výpočetní tomografie
 (Simona TESAŘOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//em8pq6// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Analýza cévního systému jater v obrazech z výpočetní tomografie
 (Jiří KUNEŠ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y0estu// | Inženýrská informatika / Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci | Theses on a related topic

Role výpočetní tomografie v plánování katetrizační implantace aortální chlopně
 (Martina HARVÁNKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dzjb11// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)