Theses on the same topic (having an identical keyword):

vyroba hrebiku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vylepšení současného stavu BOZP ve firmě na výrobu hřebíků se zaměřením na posouzení pracovník rizik
 (Michal Kulišťák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128249 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Ekonomické vs. společenské náklady regulace držby zbraní: dopady omezení výroby, prodeje, exportu a importu zbraní na ekonomiku státu a jeho obyvatele
 (Petr Kukač)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46101 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic