Theses on the same topic (having an identical keyword):

vyrocni zprava

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Výroční zpráva jako zdroj informací pro uživatele účetních informací
 (Iveta Barnetová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80649 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Výroční zpráva jako nástroj komunikace provozovatelů osobní železniční dopravy
 (Zdeňka Dlabajová)

2020, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//58j2ru// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Účetní závěrka, výroční zpráva a audit vybrané nestátní neziskové organizace
 (Pavlína Rudelová)

2022, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/147016 | Účetnictví a daně / | Theses on a related topic

Výroční zpráva Národní knihovny ČR
 (Kateřina Augustová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/56844 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Výroční zpráva neziskové organizace - srovnání Greenpeace ČR a Greenpeace Int.
 (Martina Strečanská)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71020 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Výroční zpráva neziskové organizace
 (Martina Marešová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/56896 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Účetní závěrka, výroční zpráva a audit účetní závěrky vybraných nestátních neziskových organizací
 (Markéta Kurowská)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102913 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Výroční zpráva neziskové organizace - občanská sdružení
 (Klára Heřmánková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41454 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Výroční zpráva politické strany
 (Pavel Borodáč)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54201 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Výroční zpráva politické strany - Občanská demokratická strana
 (Andrea Polívková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43626 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)