Theses on the same topic (having an identical keyword):

vysledek hospodareni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vykazování leasingu a jeho vliv na výsledek hospodaření a daňový základ
 (Kristína Parničanová)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bc5k4/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Vliv účetních metod na výsledek hospodaření podnikatelských subjektů
 (Jana Černá)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4jcd/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Účetní a daňové odpisy ve vybrané společnosti a jejich vliv na výsledek hospodaření
 (Michaela Abrahámová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//yy1onh// | Bakalářské programy (Bc.) / | Theses on a related topic

Dlouhodobý majetek a jeho vliv na výsledek hospodaření
 (Lucie Koubová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/czwdz/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Systém řízení pohledávek ve firmě a jeho dopady na výsledek hospodaření
 (Lucie Divišová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mywz3/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Systém řízení pohledávek ve firmě a jeho dopady na výsledek hospodaření
 (Olga Filipová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/l3owr/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Účetní výsledek hospodaření jako základ pro stanovení daně z příjmu
 (Veronika Navrátilová)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//knr8gh// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Vliv prodejní ceny na výsledek hospodaření vybraného kamenolomu
 (Martina Koláčková)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112952 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Účetní výsledek hospodaření a jeho úprava na základ daně z příjmů právnických osob
 (Zuzana Dušilová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51616 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Výsledek hospodaření v jednotlivých obchodních korporacích - vznik, zdanění, rozdělení
 (Lenka Hajšmanová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69880 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)