Theses on the same topic (having an identical keyword):

vysokohorsky trenink

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Odezva organismu na atletický trénink v hypoxickém prostředí
 (Jan SADIL)

2020, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h9ak5v// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie | Theses on a related topic

Využití tréninku ve vyšší nadmořské výšce v kondiční přípravě sportovců (přehledová studie)
 (Lucie SLANINOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//z6snpb// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující běžeckou ekonomiku
 (Roman Rudolecký)

2013, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wg0aj/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Využití tréninkové masky v kondiční přípravě pro úpolové sporty
 (Karel Vlašic)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tyy00/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic