Theses on the same topic (having an identical keyword):

vyuka ceskeho jazyka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Výuka českého jazyka pro vietnamské žáky českých základních škol s nulovou znalostí vyučovacího jazyka
 (Monika ŠOFROVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aoajfr// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ HV pro SŠ navazující | Theses on a related topic

Výuka českého jazyka jako cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením
 (Lucie BEREŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3xnpgv// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Lingvometodické zásady pro výuku českého jazyka jako druhého jazyka na 1. stupni základní školy
 (Michaela ČECHOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0ajord// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující | Theses on a related topic

Překlady české literatury a výuka českého jazyka od 20. století na Litvě
 (Štěpánka Dehnerová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s5o7x/ | Filologie / Baltistika | Theses on a related topic

Výuka českého jazyka na Praktické škole
 (Hana Hanáčková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xz1bj/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Podpora výuky českého jazyka u žáků cizinců v českých základních školách
 (Hana Taláčková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dn68d/ | Humanitní studia / Pedagogika Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Strategie učitelů ve výuce českého jazyka na 1. stupni inkluzivní ZŠ
 (Jitka Janů)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jj46s/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Specifika výuky českého jazyka pro cizince u západních Slovanů
 (Denisa Masopustová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tz47h/ | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Nářeční prvky ve výuce českého jazyka vybrané oblasti
 (Darina Lukášová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rgm50/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Praktické využití korpusů při výuce českého jazyka na základních školách
 (Jitka Dvořáková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xkaqz/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)