Theses on the same topic (having an identical keyword):

vyuka integrace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Výcvik integrace v psychoterapii: vytváření, výuka, kompetence
 (Jana Kostínková)

2015, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hl8ek/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie | Theses on a related topic

KRIZOVÉ JEVY V KRAJINĚ - praktická podpora integrace výuky na 2. stupni základní školy
 (Václav Káňa)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k1du7/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Integrace výtvarné výchovy a anglického jazyka (CLIL - obsahově a jazykově integrovaná výuka)
 (Kateřina Strnadová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yfllj/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Galerijní pedagogika a zprostředkování umění | Theses on a related topic

Analýza výuky systémové integrace na VŠ v ČR, Rakousku a Německu
 (Dominika Jurečková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108133 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Theses on a related topic

Bariéry integrace praktické výuky SOŠ do pracovního procesu
 (Barbora Martinková)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d5lwj/ | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia | Theses on a related topic

Integrace průřezových témat do výuky ZSV na gymnáziích
 (Jan Suchomel)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvb5c/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Integrace učiva na 1. st. ZŠ a projektová výuka
 (Petra Ponczová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6zbn/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Integrace výtvarné výchovy ve výuce na 1. stupni základní školy
 (Gabriela Beková)

2020, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//bn0hvc// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Integrace průřezového učiva Člověk a svět práce do systému výuky v ekonomických oborech vzdělání
 (Tereza Klečková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52664 | Finance a účetnictví / Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Možnosti využití integrace českého jazyka do vybraných vzdělávacích oborů ve 2. období 1. stupně ZŠ
 (Jana GRIMOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9fnz8m// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)