Theses on the same topic (having an identical keyword):

vyuka snowboardingu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Pohybové hry a pohádky ve výuce snowboardingu dětí předškolního věku
 (Monika Horká)

2023, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y9d30/ | Učitelství pro mateřské školy / | Theses on a related topic

Výuka snowboardingu na zimních výcvikových kurzech na vybraných středních školách
 (Tereza Pavlíková)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB13173 | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Výuka snowboardingu pro děti se sluchovým postižením
 (Kristýna KYTNAROVÁ)

2024, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cjttqi// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Komparace metodiky výuky snowboardingu vybraných států
 (Jan Dufek)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ltexq/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Výuka základov snowboardingu prostredníctvom priameho pôsobenia na snowboard
 (Michal JANČO)

2024, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p6wx98// | Rekreologie - pedagogika volného času / | Theses on a related topic

Výuka snowboardingu na základních a středních školách v Olomouci a okolí
 (Zdeněk Mazal)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rng8t/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Metodika nácviku základů freestylu ve snowboardingu
 (Michal LANDA)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bc546z// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Anglická terminologie ve výuce snowboardingu-sestavení metod.příručky
 (Ondřej Kopecký)

2010, Bakalářská práce, UHK, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB338 | Ekonomika a management / Sportovní management | Theses on a related topic

Výuka lyžování a snowboardingu prostřednictvím příběhů v lyžařské škole Roundhill - Případová studie
 (Jakub HAAS)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kgq1p5// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Výuka lyžování a snowboardingu, analýza situace na 1.stupni ZŠ
 (Miroslava KAŠKOVÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xsnwm9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)