Theses on the same topic (having an identical keyword):

vyukove cile

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Alternativní výukové materiály vycházející z popisu životních situací ve výuce německého jazyka v zájmovém kroužku na I. stupni ZŠ
 (Aneta Reischlová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qp6fe/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Argumenty žáků ve výukové komunikaci
 (Lenka Synková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nv1a8/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

Cíle výuky na 1. stupni na Základní a mateřské škole Mirovice
 (Anna BĚLKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//glej31// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Vybrané aspekty ovlivňující kvalitu výukové hodiny na 1. stupni ZŠ
 (Nikol HROMÁDKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2fb4d7// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Cíle v ELT. Komparativní studie zaměřená na srovnání Jemenu a České republiky.
 (Khadija Ibrahim)

2017, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g0vh4a// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka | Theses on a related topic

Výukové metody v hodinách anglického jazyka ve třídách s integrovanými žáky
 (Lenka Langová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u78wb/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Inovativní výukové aktivity pro rozvoj výslovnosti náctiletých (akční výzkum)
 (Pavel Štěpánek)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b678s/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Současné výukové metody v práci učitele zimních výcvikových kurzů
 (Milan Broža)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/baty9/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Zpětná vazba ve výukové komunikaci
 (Michaela Fialová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ocyxb/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Návrh výukové opory pro praktické vyučování oboru kadeřník v problematice barvení vlasů
 (Jiřina Doleželová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bmfvv/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)