Theses on the same topic (having an identical keyword):

walking

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking)
 (Zuzana Bílková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12569/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Vliv Nordic Walking na tělesnou zdatnost běžné populace
 (Jan Calta)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//kbenag// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - anglický jazyk | Theses on a related topic

Využití nordic walking po náhradě kyčelního kloubu
 (Pavlína KASLOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xhjmms// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv rychlosti a sklonu podložky na rozsah pohybu horních končetin a trupu při Nordic Walking a běžné chůzi
 (Alice KOPYNOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j9mr85// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Digital Marketing of Nordic Walking
 (Sophia CIERNY)

2018, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iz0w8k// | Tělesná výchova a sport / Trenérství a sport | Theses on a related topic

Možnosti využití nordic walking pro pacienty trpící diabetes mellitus
 (Monika VEITHOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ygtzc2// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Kinematika chůze při nordic-walking
 (Tereza LAZOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ioodp7// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

A Professional vs. Amateur Translation: The Walking Dead
 (Adriana Čožíková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xtaug7// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Walking simulator v galerijním prostředí a digitální distribuci
 (Maximilián Vajt)

2019, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13506 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie | Theses on a related topic

Využití Nordic walking ve fyzioterapii
 (Martina VOLMANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hien4b// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)